Kompleksowy system do ofertowania i zaradzania sprzedażą.

Dla naszego Klienta EKOSTAR stworzyliśmy kompleksowy system ofertowy dla branży budowlano-usługowej. Obejmuje zarządzanie klientami, ofertami, konfigurację, integrację ERP, analizę danych. Optymalizuje proces ofertowania, generuje oferty PDF, oblicza rentowność, dostarcza raporty. Usprawniamy działania i zapewniamy doskonałą obsługę klienta.

 

Główne moduły naszego systemu to:

 

Użytkownicy:
 • Zarządzanie użytkownikami w systemie
 • Przydzielanie ról i uprawnień dla zapewnienia odpowiednich poziomów dostępu
Produktu i Usług:
 • Tworzenie i zarządzanie cenami produktów
 • Kategoryzacja produktów dla łatwiejszego wyszukiwania
 • Tworzenie zestawów produktów
 • Powiązane produkty dla ułatwienia sprzedaży krzyżowej
Moduł Klientów:
 • Pełne zarządzanie klientami, gromadzenie danych kontaktowych i informacji o nich
 • Integracja z Głównym Urzędem Statystycznym dla łatwego importu danych
Ofertowania
 • Całkowite zarządzanie procesem ofertowania
 • Dodawanie sesji ofertowych z różnymi rodzajami i działami ofert
 • Możliwość dodawania pozycji ofertowych zarówno z bazy, jak i jednorazowo
 • Rabaty i stawki VAT
 • Generowanie ofert w formacie PDF
 • Możliwość myślenia nad ofertą przed wysłaniem
 • Statusy dla ofert, które ułatwiają śledzenie postępu
 • Kopia ofert dla łatwego powielania
 • Tworzenie wielu wersji ofert do akceptacji
 • Automatyczne powiadomienia o terminach
 • Pełna historia operacji i statusów ofert
Konfigurator ofert:
 • Zaawansowany konfigurator ofert, który umożliwia tworzenie ofert w kilku krokach
 • Możliwość personalizacji konfigurator zgodnie z preferencjami klienta
Integracja z systemem ERP:
 • Łatwa integracja naszego systemu z istniejącym systemem ERP klienta
Konfiguracja systemu:
 • Zarządzanie jednostkami biznesowymi
 • Ustawianie stawek VAT
 • Wybór preferowanego języka
 • Personalizacja szablonów e-maili, SMS-ów i ofert
 • Dostosowywanie konfiguracji wydruków ofert
 • Konfiguracja ustawień e-maili i SMS-ów
 • Tworzenie i zarządzanie działami w systemie
 • Ustawienia SMS i e-mail
Rentowność i Rozliczenia:
 • Automatyczne obliczanie rentowności i zysku dla każdej oferty
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych
Raporty i Analiza:
 • Generowanie raportów na temat klientów, produktów, działów oraz określonego okresu
 • Analiza rentowności
 • Analiza konwersji
Nasz system do zarządzania procesem ofertowania został stworzony z myślą o pełnej optymalizacji i ułatwieniu pracy naszego Klienta w branży budowlano-usługowej. Dzięki naszemu rozwiązaniu Klient może skonstruować się na efektywnej sprzedaży i zapewnieniu doskonałej obsługi klienta.

Project Info

 • Category: Software
 • Klient Eko Star
 • Lokalizacja Kamień Pomorski
 • Branża Budownictwo
 • Completed Date: 2020